Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

 • Phone: +48 603 781 935
 • Fax: (013) 43 52 251
 • Website: www.vacuma.pl
 • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska

Biuro Konstrukcyjne Oferuje:

Biuro konstrukcyjne oferuje:

 • przygotowanie dowolnych modeli 3D w licencjonowanym systemie CAD firmy Dassault Systèmes – CATIA V5,
 • przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej zgodnie ze specyfikacją klienta lub na bazie gotowego modelu rzeczywistego lub modelu wirtualnego,
 • modelowanie na podstawie dokumentacji 2D, szkiców, zdjęć, wirtualnych modeli,
 • analiza kinematyczna złożeń,
 • wzbogacenie modeli o parametry wizualne (tekstury) i mapowania oraz parametry fizyczne,
 • tworzenia katalogów produktów,
 • tworzenia katalogów części zamiennych,
 • konwersje dokumentacji z postaci papierowej (kalki, odbitki papierowe) do postaci elektronicznej,
 • zastosowanie standardów wykonywania dokumentacji technicznej obowiązującej u klienta,
 • projektowanie nietypowych urządzeń których nie można dostać w sprzedaży,
 • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,
 • opracowania projektów (rysunków konstrukcyjnych) według indywidualnych potrzeb.

Kontakt:

New Design Solutions
Paweł Koczan

+48 504 854 445
nds.pawel.koczan@gmail.com
www.nds-3d.eu

nds-samolot