Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

  • Phone: +48 603 781 935
  • Fax: (013) 43 52 251
  • Website: www.vacuma.pl
  • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska

Obsługa Przemysłu Lotniczego

świadczymy usługi okołolotnicze w następujących dziedzinach:

Dodatkowe informacje

vacuma-prace-na-wysokosci

Vacuma świadczy usługi wyspecjalizowane na potrzeby obsługi zakładów przemysłowych – lotniczych głównie dużych. Od 1995 roku współpracuje w sposób ciągły z firmami lotniczymi: Menasco Krosno, BF Goodrich Krosno, Goodrich Krosno-Rzeszów, UTC Aerospace Poland Krosno-Rzeszów. Liczba jednostek terenowych: 3. Pierwsza rejestracja 20 listopada 1990 r. Działalność w obecnym kształcie od 10 listopada 2013 – nadal w sposób ciągły. Rodzaj zleceń a tym samym rodzaj prowadzonej działalności to: działalność usługowa jako kontraktor zewnętrzny, poddostawca, podwykonawca związana ze służbami utrzymania ruchu firm macierzystych, która obejmuje systemową konserwację lotniczych obiektów przemysłowych w tym elementy konserwacji maszyn produkcyjnych oraz transport odkuwek i lotniczych wyrobów gotowych oraz substancji i preparatów chemicznych na potrzeby lotnictwa m. in. poprzez obsługę techniczną oraz prace inżynieryjno-techniczne dla przemysłu lotniczego ponadto prace związane z inżynierią ochrony środowiska w lotniczych obiektach przemysłowych.

uslugi-okolotniczePrzykładowe rodzaje usług: okresowa obsługa prewencyjna deburingów w obrębie zakładu, okresowa obsługa prewencyjna kabiny HVOF I i II zmiana, okresowa obsługa prewencyjna i serwisowa kabin malarskich, do gruntowania i lakierowania z wymianą zużytych elementów (strefa „0” gotowych wyrobów podwozi lotniczych), obsługa prewencyjna inspekcji penetracyjnej LPI oraz defektoskopii magnetycznej w tym zabezpieczenie i pompowanie super-bee oraz obsługa aparatury ściekowej LPI, ponadto transport wewnętrzny wyrobów, półwyrobów, transport międzystanowiskowy i międzyoperacyjny lotniczych elementów podwozi, zabezpieczenie i wykonywanie prac konserwacyjnych, efektywna logistyka produkcji w przedsiębierstwie o profilu lotniczym poprzez dostarczanie przyrządów do maszyn produkcyjnych.

Firma Vacuma zatrudnia 20 osób na pełnych etatach. Do realizowanej działalności Vacuma wynajmuje powierzchnię od wspomnianych firm w Krośnie i Rzeszowie, tutaj też na terenie tych firm posiada swoje zaplecze techniczne. W obrębie przemysłu lotniczego firma Vacuma jest od 17 lat. Współpraca odbywa się na zasadzie mały (podmiot) – duży podmiot. Zakłady, które obsługuje Vacuma są duże, w Krośnie 18 000 m2, w Rzeszowie około 10 000m2 – jest to wyłącznie branża lotnicza (podwozia do samolotów różnego typu).