Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

  • Phone: +48 603 781 935
  • Fax: (013) 43 52 251
  • Website: www.vacuma.pl
  • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska

Referencje od naszych Parnterów Biznesowych

Firma Vacuma wykonała powierzone prace inżyniersko-techniczne profesjonalnie, jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą.  
Firma Vacuma od kilkunastu lat działa na lokalnym rynku pracy, PUP w Krośnie potwierdza że Vacuma wywiązała się z umowy z należytą starannością i dokładnością.
Firma Vacuma szkoli pracowników w zawodzie ślusarz na potrzeby firm związanych z przemysłem lotniczym. W zakresie objętym spełnianiem wymogów programu szkolenia firma Vacuma jest oceniania jako dobrze realizująca standardy.
Według naszej oceny zakład pracy PPUH Vacuma bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wykonynawnia szkolenia zawodowego. Vacuma jest wyróżniającym się pracodawcą godnym polecenia i dalszej współpracy.
Firma Vacuma wykonuje swoje prace profesjonalnie, zgodnie ze standardami i wymogami przyjętymi w obszarze przemysłu lotniczego. Oceniamy współpracę bardzo pozytywnie.

ref 001 ref 002 ref 003 ref 004referencje-raf-spalarnia