Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

  • Phone: +48 603 781 935
  • Fax: (013) 43 52 251
  • Website: www.vacuma.pl
  • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska

Referencje od naszych Parnterów Biznesowych

Firma Vacuma wykonuje swoje prace profesjonalnie, zgodnie ze standardami i wymogami przyjętymi w obszarze przemysłu lotniczego. Oceniamy współpracę bardzo pozytywnie.
Firma Vacuma od kilkunastu lat działa na lokalnym rynku pracy, PUP w Krośnie potwierdza że Vacuma wywiązała się z umowy z należytą starannością i dokładnością.
Według naszej oceny zakład pracy PPUH Vacuma bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wykonynawnia szkolenia zawodowego. Vacuma jest wyróżniającym się pracodawcą godnym polecenia i dalszej współpracy.
Firma Vacuma wykonała powierzone prace inżyniersko-techniczne profesjonalnie, jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą.  
Firma Vacuma szkoli pracowników w zawodzie ślusarz na potrzeby firm związanych z przemysłem lotniczym. W zakresie objętym spełnianiem wymogów programu szkolenia firma Vacuma jest oceniania jako dobrze realizująca standardy.

ref 001 ref 002 ref 003 ref 004referencje-raf-spalarnia