Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

 • Phone: +48 603 781 935
 • Fax: (013) 43 52 251
 • Website: www.vacuma.pl
 • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska

Wstęp

20995349_ml

Swoją działalność firma Vacuma rozpoczęła 12 lipca 1988 roku jako Zakład Rzemieślniczy Wacław Andrzej Skibiński w oparciu o uprawnienia SITO NOT Nr 48/87 z dn. 05.10.1987 r. Z biegem czasu, poszerzając doświadczenie oraz realizując głównie projekty techniczno-inżynierskie Vacuma wyspecjalizowała się w świadczeniu usług na potrzeby obsługi zakładów przemysłowych lotnicznych.

Misja Firmy

Przedmiotem podjętych projektów oraz bezpośrednimi rezultatami prowadzonych prac będą opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze bezzałogowych obiektów latających o niskiej i średniej masie startowej.

Przyjęto i opracowano 10 letni plan rozwoju, w tym bloki tematyczne:vacuma-drony

 • układ aerodynamiczny zapewniający pożądane charakterystyki eksploatacyjne (bardzo dobrą stateczność, szeroki zakres prędkości użytkowych i długotrwałość lotu)
 • nowatorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne ultralekkich struktur kompozytowych
 • nowe modułowe podwozie lotnicze możliwe do zastosowania przy różnych warunkach lądowania w terenie
 • cichy „zielony” napęd,prace nad hybrydowością napędu w BSL, fotowoltanika jako alternatywne-wspomagające zródło napędu
 • system prognozowania rozwoju uszkodzeń oraz lokalizacji i określania wad zewnętrznych i wewnętrznych
 • system analizy i identyfikacji przeszkód terenowych, prace nad bezkolizyjnością lotu w obiektach bezzałogowych
 • innowacyjnych, proekologicznych technologii poprzez odpowiedź na potrzeby przemysłu lotniczego w zakresie wdrożenia zaawansowanych technologii stosowanych w lotnictwie z uwzględnieniem inteligentnych rozwiązań

przekladniezebatki

Ponadto wdrożenie planu współuczestnictwa i kooperacji dotyczących współwytworzenia, serwisowania, produkcji elementów przekładni zębatych silników lotniczych turbo wentylatorowych (opracowano, przyjęto 10 letni program długofalowego działania i strategii w tym zakresie)

Reaktywację regionalnych grup, oraz zespołów badawczych, działających w obszarze lotnictwa a także integrację środowiska związanego z rozwojem techniki lotniczej w tym skupienie techników, inżynierów w obrębie zarysowanych zagadnień lotniczych.

Współudział w kształceniu i uczestnictwo w praktycznym przyuczeniu do zawodu młodych grup badawczych w obszarze stosowanej techniki lotniczej przy realizacji projektów o charakterze regionalnym.

Szkolenie młodzieży na poziomie zawodowym w zawodzie ślusarz mechanik dla potrzeb przemysłu lotniczego.vacuma-dyplom-www

Współpraca

Od 1995 roku w sposób ciągły współpracujemy z firmami lotnicznymi:

 • Menasco Krosno
 • BF Goodrich Krosno,
 • Goodrich Krosno-Rzeszów
 • UTC Aerospace Poland Krosno-Rzeszów

 

Wachlarz naszych usług obejmuje głównie:

 • systemową konserwację lotniczych obiektów przemysłowych
 • wewnętrzny transport odkuwek i lotniczych wyrobów gotowych oraz substancji i preparatów chemicznych na potrzeby lotnictwa
 • prace związane z inżynierią ochrony środowiska w lotniczych obiektach przemysłowych

 

Aktualnie firma Vacuma zatrudnia 20 osób na pełnych etatach. Posiadając swoje zaplecze techniczne działamy blisko naszych kontrahentów nieprzerwanie od 17 lat. Współpraca odbywa się na zasadzie mały podmiot – duży podmiot. Zakłady, które osbługujemy to przede wszystkim branża lotnicza – podwozia do samolotów amerykańskich różnego typu.