Biuro Techniczne Vacuma Aerosystems

  • Phone: +48 603 781 935
  • Fax: (013) 43 52 251
  • Website: www.vacuma.pl
  • Address: ul.Podkarpacka 2, Krosno, Polska
slide-4-dron

wsparcie projektowe dla przemysłu

samolotów bezzałogowych

slide-2-kola-zebate

Vacuma Aerosystems

specjalistyczne usługi dla przemysłu lotniczego

slide-1-fabyrka

systemowa i prewencyjna konserwacja

lotniczych obiektów przemysłowych

Vacuma jest firmą techniczną, specjalistyczną – multiserwisową. Świadczymy usługi w następujących dziedzinach:

Aktywnie uczestniczymy w kształceniu młodych ludzi w branży przemysłu lotniczego, stawiamy na jakość i kompetencje.

Wybrane referencje od naszych Partnerów Biznesowych:

Według naszej oceny zakład pracy PPUH Vacuma bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wykonynawnia szkolenia zawodowego. Vacuma jest wyróżniającym się pracodawcą godnym polecenia i dalszej współpracy.
Firma Vacuma od kilkunastu lat działa na lokalnym rynku pracy, PUP w Krośnie potwierdza że Vacuma wywiązała się z umowy z należytą starannością i dokładnością.
Firma Vacuma wykonuje swoje prace profesjonalnie, zgodnie ze standardami i wymogami przyjętymi w obszarze przemysłu lotniczego. Oceniamy współpracę bardzo pozytywnie.
Firma Vacuma szkoli pracowników w zawodzie ślusarz na potrzeby firm związanych z przemysłem lotniczym. W zakresie objętym spełnianiem wymogów programu szkolenia firma Vacuma jest oceniania jako dobrze realizująca standardy.